Case – Frijsenborg Gods

Stort gods starter biogasproduktion

Et af Danmarks største gårdbiogasanlæg er på vej i drift på Frijsenborg Gods – med hjælp fra Dansk Biogasrådgivning. Dermed skaber Frijsenborg et grønt kredsløb, hvor godset udnytter sin egen biomasse til biogasproduktion, og den afgassede biomasse sendes tilbage til markerne som optimeret gødning.

Med 2.400 hektar agerjord er Frijsenborg og Wedellsborg Gods et af Danmarks største landbrug, og årligt skal 60.000 ton biomasse fødes ind i biogasanlægget. Efter en opgradering vil cirka fem millioner kubikmeter biogas fra Frijsenborg Gods blive sendt ud på naturgasnettet.

Hele anlægget og processen bliver bæredygtighedscertificeret ifølge den internationale standard ISCC – International Sustainability & Carbon Certification – hvilket øger værdien af biogassen. Dette hjælper Dansk Biogasrådgivning også med.

Etableringen af det nye biogasanlæg er sket i tæt samarbejde med Dansk Biogasrådgivning, der har fulgt projektet hele vejen fra idé til produktionsstart. Denne proces har blandt andet omfattet rådgivning vedrørende kontakt til leverandører, kvalitetssikring af anlæg, byggemøder, bidrag til VVM-redegørelse, nabohøringer, certificeringer og opstarten af biogasanlægget.

Download PDF