Case – Vrejlev landbrug

Nyt gårdbiogasanlæg

På baggrund af kollegaers gode erfaringer og anbefalinger valgte landmand Thomas Kjær at tage kontakt til Dansk Biogasrådgivning i forbindelse med etablering af et nyt gårdbiogasanlæg. Anlægget skal levere biogas til et nyt opgraderingsanlæg, der viderefører gassen til det nærliggende naturgasnet.

”Jeg har stor respekt for Dansk Biogasrådgivnings store erfaring og viden omkring landbrug og biogas – de har bare styr på alle de forskellige tilskudsmuligheder.”

I den indledende screeningsfase arbejdede Dansk Biogasrådgivnings projektledere koncentreret og målrettet. De lokaliserede hurtigt den løsning, der efterfølgende blev arbejdet videre med.

Gassen føres i en gasledning ca. 1 km fra biogasanlægget til modtagestationen. Gasproduktionen baseres primært på biomasser fra egen produktion. Det vil sige gylle fra en svinebesætning samt halm, græs og majs fra egne markarealer. Anlægget er baseret på en teknologi, som kan håndtere biomasser som f.eks. halm – dels ved en effektiv neddeling af biomasserne, når de tilføres anlægget, dels ved en stor reaktorkapacitet, så opholdstiden for biomasserne i anlægget bliver lang, og dels ved en effektiv styring, som sikrer en ensartet temperatur og optimal økonomi.

Anlægget består i hovedtræk af et indfødningssystem, en primær reaktor med en volumen på 4600 m3 og en eftergasningstank med en volumen på 4600 m3 samt et integreret gaslager. Hele vejen igennem er der tænkt effektivisering af energiforbrug i produktionen. Der installeres bl.a. et varmepumpeanlæg, som udnytter spildvarmen til at opvarme tanke og biomasser, ligesom der sker udnyttelse af overskudsvarmen fra opgraderingsanlægget på ca. 80 kW.

”Jeg er rigtig godt tilfreds med forløbet og vil bruge Dansk Biogasrådgivning igen, ligesom jeg til enhver tid vil anbefale dem til mine kollegaer i branchen”.

Vrejlev Landbrug
Muligheder for energieffektivisering er nøje indtænk i opførelsen af det nye gårdbiogasanlæg
Download PDF