Projektudvikling og -rådgivning

Har du brug for en uvildig rådgiver, der kan vurdere din projektidé og omsætte den til en realistisk business-case? Uanset om du søger rådgivning til projektskabelse, design, etablering, udvidelse eller optimering af et biogasanlæg, er vi klar til at hjælpe.

Hos Dansk Biogasrådgivning har vi siden 2013 rådgivet kommende eller nuværende biogasanlægsejere om et optimalt og rentabelt anlægskoncept. Med os som rådgiver er du garanteret en sparringspartner med bred faglig ekspertise og praktisk erfaring.

Projektskabelse og etablering

Der kan være langt fra den spæde idé om et biogasanlæg til en realistisk business-case. Går du med tanker om at etablere et biogasanlæg, kræver det mange overvejelser og nøje planlægning. Ét af de første skridt på vejen til at komme videre med din projektidé, er at få analyseret og vurderet økonomien i projektet.

Hos Dansk Biogasrådgivning arbejder vi ofte efter princippet ”no cure, no pay”. Det betyder ganske enkelt, at vi kun får honorar for vores rådgivning, hvis du ønsker at gennemføre biogasprojektet. Derfor tilbyder vi at foretage en kritisk gennemgang af din projektidé, hvor vi screener potentialet for at etablere et biogasanlæg.

Går du videre med din projektidé på baggrund af screeningen, går vi i gang med at skabe et solidt beslutningsgrundlag for den videre udvikling af dit projekt. Her rådgiver vi bl.a. om:

  • Anlægsdesign
  • Budgettering og rentabilitetsanalyser
  • Leverandører og aftagere til anlægget
  • Biomasseplaner
  • Miljøforhold (myndighedsbehandling)

Overvejer du etablering af et biogasanlæg? Kontakt os og få vurderet potentialet.

Optimering og udvidelse af anlægget

Udvidelse og optimering af et biogasanlæg kan ofte give anledning til væsentlige miljømæssige og økonomiske gevinster. Går du med tanker om at udvide eller optimere dit biogasanlæg, kan vi være behjælpelige med at vurdere og videreudvikle projektet.

Med mere end 74 biogasanlæg som referencer, og herunder også et stort antal udvidelser af anlæg, tilføjer vi dit projekt praktisk erfaring samt stor teknisk og biologisk knowhow. Vi kan rådgive i alle led af udvidelsesprocessen; lige fra projektering og myndighedsbehandling til indkøring af det udvidede biogasanlæg.

Kontakt os og få screenet potentialet for at optimere eller udvide dit biogasanlæg.

Støtteregler og tilskud til biogas

Med energiaftalen af 29. juni 2018 blev det besluttet, at støtten til anvendelse af biogasproduktionen fra eksisterende biogasanlæg bibeholdes frem til 2032 og mindst 20 år for det enkelte anlæg. Samtidig indføres der i 2020 et loft over støtten til produktionen på eksisterende anlæg, mens tilskud til nye anlæg frafalder pr. 1. januar 2020.

Der er mulighed for at søge om dispensation for anlæg, som ikke er i drift den 1. januar 2020, men som opfylder krav til investering og myndighedsgodkendelser inden for fastsatte tidsrammer.

Læs mere om de ændrede vilkår for støtte til biogas her.

Hos Dansk Biogasrådgivning har vi til enhver tid et opdateret overblik over støtteregler og muligheder for tilskud til biogas. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.