Vores organisation

Dansk Biogasrådgivning er en privatejet, uvildig rådgivningsvirksomhed med kontor og laboratorium i Silkeborg.

Historie

2013 – Etablering

Dansk Biogasrådgivning er etableret med det formål at levere specialistrådgivning i biogassektoren. I spidsen for etableringen stod biolog Nicolaj Ørskov Olsen, som er medejer i virksomheden. Dansk Biogasrådgivning blev stiftet som et datterselskab til Dansk Energirådgivning A/S.

2017 – Fusion

I 2017 blev Dansk Biogasrådgivning en del af Dansk Energirådgivning A/S. I forbindelse med fusionen bibeholdt Dansk Biogasrådgivning sit eget velkendte brand.

2019 – GreGas

For at imødekomme den stigende efterspørgsel på biogasrådgivning syd for grænsen, stiftede Dansk Energirådgivning i 2019 et datterselskab i Tyskland; Gregas. Navnet GreGas kommer af Green Gas Assistance.

2020 – Dansk Biogasrådgivning bliver et selvstændigt selskab

For at skabe de bedste vilkår for fortsat vækst inden for både biogas- og energiområdet, valgte ejerskabskredsen i Dansk Energirådgivning A/S i at igangsætte en opsplitning af virksomheden i 2020. Opsplitningen medfører, at Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning bliver to selvstændige selskaber med separate ledelser.

Værdier

I Dansk Biogasrådgivning har vi fire kerneværdier; værdiskabelse, troværdighed, passion og teamånd.

Værdiskabelse

Vores rådgivning er altid uvildig. Det betyder, at vi kun anbefaler løsninger, som er optimale og værdiskabende for vores kunder. Vores løsninger er baseret på mange års praktisk erfaring med etablering, udvidelse og drift af biogasanlæg kombineret med bred faglig ekspertise inden for teknik og biologi.

Troværdighed

Et effektivt biogasanlæg er resultatet af optimale tekniske og biologiske processer. Som rådgiver er det vores opgave at sikre, at vores kunder opnår de resultater, de bliver stillet i udsigt, gennem målrettet og troværdig biogasrådgivning.

Passion

Biogas udgør en vigtig brik i Danmarks fremtidige fossilfrie energisystem, og hos Dansk Biogasrådgivning er vi drevet af en fælles passion for at skabe en grønnere fremtid gennem rentabel og effektiv biogasproduktion. Denne passion tager vi med os i alle projekter og opgaver, sådan vi sikrer vores kunder de mest optimale løsninger.

Teamånd

Vores teamånd binder virksomheden sammen på tværs af fag- og ansvarsområder. Vi vægter intern vidensdeling og erfaringsudveksling højt, samtidig med at vi er facilitator for netværk og uddannelse inden for biogasbranchen.

Organisation

Direktion

  • Per Jensen

Bestyrelse

  • Søren Kristensen, bestyrelsesformand
  • Jon Erik Malthe-Bruun, bestyrelsesmedlem
  • Thomas Kristiansen, bestyrelsesmedlem
  • Nicolaj Ørskov Olsen, bestyrelsesmedlem
  • Per Jensen, bestyrelsesmedlem
  • Peer Krogh, bestyrelsesmedlem

Ejerkreds

  • MB Maskinholding ApS
  • Thomas Kristiansen
  • Nicolaj Ørskov Olsen