Bæredygtighedscertificering

Ønsker I en højere pris for jeres gas? Skab merværdi ved at få bæredygtighedscertificeret jeres biogas.

Hvad er bæredygtighedscertificering?

Formålet med bæredygtighedscertificering er at kunne demonstrere sporbarhed af biomasseprodukter og reduktion af drivhusgasser gennem hele værdikæden.

En bæredygtighedscertificering af et biogasanlægs gas hæver værdien af de grønne certifikater, der udløses for hver kubikmeter gas, som pumpes ud i naturgasnettet. Værdien hæves blandt andet, fordi den opgraderede gas kan bruges som vedvarende energi i transportsektoren.

Fordelene ved bæredygtighedscertificering

Sporbarhed af biomasser

Ved at få bæredygtighedscertificeret jeres biogasanlæg kan biomasserne, der bliver anvendt, spores lige fra mark til den opgraderede gas, som sendes ud i gasnettet. Herved skabes der indsigt i mængden af udledt drivhusgas gennem hele produktionen.

Gas anvendeligt på tværs af landegrænser

Gennem bæredygtighedscertificeringen synliggøres den opgraderede gas’ kvalitet. Dette medfører, at den kan anvendes i en række sektorer og på tværs af landegrænser.

Gas til en højere pris

Ved anvendelse af ISCC Standard kan anlægget blive certificeret, når det tilsluttes gasnettet. Herved kan man normalvis få en højere pris for de grønne certifikater allerede på anlæggets første dage i drift. Andre typer standarder kan først certificere anlægget efter nogle måneders drift. Tilbagebetalingstiden for en certificering ligger typisk på 3 måneder.

Bliv certificeret efter ISCC-standarden

Hos Dansk Biogasrådgivning bygger vi i samarbejde med anlæggets ejere et kvalitetsstyringssystem efter standarden ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). ISCC er en tysk standard og en af de mest udbredte indenfor biogas, fødevareproduktion og generel handel med råstoffer. Dette betyder, at mange af de biomasser, der ikke er landbrugsrelaterede, eksempelvis glycerin, er nemmere at indføde i systemet.

Vores biogasspecialister har stor erfaring med certificering af en lang række biomasser, hvilket medfører, at vi sørger for at få så mange biomasser som muligt inkluderet i certificeringen. Vi er med fra start til slut og sørger for ekstern audit både før og efter certificeringen.

Vi gør opmærksom på, at certificering efter ISCC Standard henvender sig primært til kunder med opgraderingsanlæg.

Ønsker du at få certificeret dit anlæg eller har du spørgsmål til bæredygtighedscertificering, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Kontakt os og hør nærmere