Laboratorieydelser

Hos Dansk Biogasrådgivning tilbyder vi en lang række laboratorieydelser indenfor biogas og landbrug, som sikrer optimal biogasproduktion og biomasseanvendelse.

Stabile og optimale biologiske processer er altafgørende for dit anlægs gasproduktion og dermed også rentabilitet. Ved at gennemføre regelmæssige analyser af forskellige parametre, som bedst illustrerer dit anlægs sundhedstilstand, kan vi minimere risikoen for nedbrud på anlæggets biologiske processer og optimere gasudbyttet.

Laboratorium med speciale i biogas

Hos Dansk Biogasrådgivning har vi et veludstyret og moderne laboratorium, som er specialiseret inden for biogas. Vores laboranter har indgående kendskab til de analyser, som målretter sig biogasanlæggenes behov, og kan – i tæt samarbejde med vores ingeniører – tilbyde værdifuld sparring om dit anlægs sundhedstilstand og optimeringspotentiale.

Analyser målrettet et anlægs biologiske proces

Vi foretager en række forskellige analyser i vores laboratorium, som kan købes enkeltvis eller som en del af en serviceaftale. Vi udfører følgende analyser:

 • VFA – fede frie syrer
 • FOS/TAC
 • Tørstof + glødetab
 • pH
 • Total kvælstof
 • Ammoniumkvælstof
 • COD
 • Fosfor
 • Kalium
 • Klorid
 • Svovl
 • NPK-analyser
 • Råvareanalyser
 • Foderanalyser

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på en eller flere laboratorieanalyser

Gaspotentialetest

Gennem kontrollerede udrådningstest kan vi bestemme gaspotentialet i biomassesammensætningen.  BMP-testen er særligt anvendelig for biogasanlæg og leverandører, som skal værdisætte nye biomasser, da det giver mulighed for at teste metanpotentialet i nye produkter sammen med podemasse fra eget anlæg inden indkøb.

Vil du vide mere om nogle af analyserne, eller har du en forespørgsel på en analyse, er du velkommen til at kontakte vores laboratorieansvarlige.