Lækagesøgning

Metanlækager på biogasanlæg er dyre for både anlæg og miljø. Ved at udføre en lækagesøgning kan vi effektivt finde frem til og udbedre eventuelle utætheder.

Lækager på biogasanlæg

Med et biogasanlægs størrelse og kompleksitet kan der opstå lækager mange steder, som kan være vanskelige at opdage. Det kan f.eks. være lækager på procesudstyr, rørledninger, ventiler eller overdækninger, der er skyld i uhensigtsmæssig metanudslip.

Der er flere gode grunde til at få fjernet utætheder

Anlægsøkonomi

Metanudslip gavner naturligvis ikke dit anlægs økonomi, og har dit anlæg flere lækager, kan det hurtigt resultere i et stort gastab. For eksempel kan et hul med en diameter på 14 mm give et gastab på 1 m3/timen. Med en gaspris på 5 kr./m3 koster hullet over 40.000 kr./år.

Klima

Biogas er grøn energi med mange fordele, og når et anlæg er tæt, er produktionen af biogas en effektiv måde at mindske udledningen af drivhusgasser på. Det er dog vigtigt at begrænse udslippet af metan fra biogasanlæg mest muligt, da metan rent faktisk belaster klimaet mere end CO2, når det lukkes ud i atmosfæren.

Lugtgener

Mange tror fejlagtigt, at et biogasanlæg er forbundet med store lugtgener. På nutidens, moderne anlæg kan lugtgener fra en normal drift dog stort set undgås, særligt hvis det sikres, at der ikke er metanlækager.


Få udført lækagesøgning af biogasspecialister

Mangler I specialister til at udføre lækagesøgning på jeres anlæg? Hos Dansk Biogasrådgivning har vi i gennemsnit fundet 6 utætheder på de anlæg, hvor vi har udført lækagesøgning.

Efter udført lækagesøgning vil I modtage en rapport med oversigt over de fundne lækager og forslag til udbedringer af disse.

Kontakt os og få et tilbud på lækagesøgning