Miljøledelse

Miljøledelse er et effektivt værktøj til at arbejde systematiseret med din virksomheds miljøforhold og forbedringer af ressourceforbrug og klimaaftryk. Læs mere om, hvordan du kommer godt i gang med miljøledelse her.

Hvad er miljøledelse?

Miljøledelse handler om at strukturere og dokumentere, hvordan din virksomhed håndterer sine miljøforhold og arbejder løbende med at reducere virksomhedens miljøpåvirkninger. Et miljøledelsessystem indebærer, at din virksomhed udarbejder og vedtager en miljøpolitik, fastsætter miljømålsætninger og udvikler konkrete handlingsplaner.

  

Der er flere gode grunde til at arbejde med miljøledelse

Med et miljøledelsessystem får din virksomhed:

  • Fokus på optimering af ressourceforbrug
  • Effektiviseret arbejdsgange
  • Dokumenteret sin bæredygtige adfærd via løbende optimering af miljøforhold
  • En grønnere virksomhedsprofil

Vælg det miljøledelsessystem, som passer bedst til din virksomhed

Langt de fleste virksomheder, som vælger at implementere et miljøledelsessystem, gør det, fordi der er både økonomiske og miljømæssige fordele et hente. I Danmark er det kun IE-husdyrbrug, som det siden 2017 har været lovpligtigt for at implementere et miljøledelsessystem.

Uanset om dit landbrug er et IE-husdyrbrug, eller du blot kan se fordelene i at anvende miljøledelse, så kan du selv bestemme, om du vil implementere et certificeret miljøledelsessystem eller udarbejde dit eget system. For IE-husdyrbrug gælder det dog, at det skal kunne dokumenteres, at kravene overholdes.

Der findes to officielle miljøledelsesstandarder; ISO 40001 og EMAS. Vælger du at udvikle dit eget miljøledelsessystem, kan det være en fordel at gøre det i samarbejde med en erfaren rådgiver, som kan hjælpe med at udvikle et system, som passer til netop din virksomheds behov og processer.

Vil du vide mere om mulighederne for at implementere miljøledelse i din virksomhed?

Kontakt os og hør nærmere